چند نکته که در ارتقای خلاقیت کودک به شما کمک خواهد کرد:

1.خودتان الگو باشید
در مورد مسائل مختلف، راه حل های متفاوتی در نظر بگیرید و تعصب به خرج نداده و به عقاید تازه و نو توجه نشان دهید. به کودکتان نشان دهید برای یک مشکل، می توانید چندین راه حل ارائه دهید، بدون اینکه به دردسر بیفتید. اگر کودکتان از شما سوالی می پرسد، در پاسخ دادن به سؤال او، خلاقانه عمل کنید. می توانید قبل از پاسخ دادن، به کودک کمک کنید، خودش پاسخ هایی را حدس بزند. مثلاً اگر از شما می پرسد، «باران از کجا می آید؟» شما با این پاسخ شروع کنید، «خوب... از آسمان می آید.» بعد بلافاصله بپرسید، «دیگه چه چیزی از آسمان می آید؟» و به همین ترتیب ادامه دهید و سعی کنید، کودک را به تفکر وادارید. مثلاً اگر از شما می خواهد که برای او یک قلب بکشید، با روش های مختلف- مثلاً با خطوط صاف، نقطه چین، یا کشیدن گل های به شکل قلب -این کار را انجام دهید. بعد از او بخواهید که با روش های دیگری قلب بکشد.

2. وقت بازی، بدون الگوی ساختاری خاصی، در نظر بگیریدبه کودکتان اجازه دهید هرجور که مایل است، وقت بازی و نوع بازی خود را – تا زمانی که خطرناک نباشد- تنظیم کند. اسباب بازی هایی برای کودکانتان انتخاب کنید که هدف خاصی را دنبال نمی کنند و او می تواند برای آنها اهداف متفاوتی تعیین کند. او را تشویق کنید، نقاشی بکشد، رنگ آمیزی کند و یا ساختمان سازی انجام دهد. هرگز در بازی کودکتان مداخله نکنید و تا زمانی که خطری او را تهدید نمی کند، او را تصحیح نکنید. هر زمان که کودکتان کسل شده و حوصله اش سررفته است، یک خط داستانی برای او ترتیب دهید و از او بخواهید داستان را تمام کند. مثلاً می توانید عروسک هایش را کنار هم چیده و بگویید، آن ها می خواهند به مسافرت دور دنیا بروند. چطوری می توانند این کار را انجام دهند و از کدام مکان شروع کنند؟3. منابع مورد نیاز را آماده کنید
3-منابع مورد نیاز را آماده کنید : فضاهای ویژه ای در خانه برای انجام فعالیت های پرسروصدا اختصاص دهید. حتی می توانید فضایی برای کارهای هنری مانند رنگ آمیزی، نقاشی، بدون اینکه همه جای خانه را به هم بریزد، برای او تعیین کنید. زمان تولد، نوروز و از این جشن ها، لباس مناسب برای تفریح او آماده کنید. می توانید از وسایل خانه، برای انجام کارهای متفاوت استفاده کنید. مثلاً از لوله های دستمال کاغذی برای ساخت شمشیر یا از کاغذ برای ساخت قایق استفاده کنید.
4. ایده پردازی کنید
زمانی را برای ارائه عقیده و ایده های جدید به منظور حل مشکلات، خلق فعالیت های جدید یا ساخت وسایل جدید، اختصاص دهید. هرگز قضاوت نکنید و در مورد اینکه چه چیزی می تواند منطقی باشد، صحبت نکنید. فقط از سیل ایده ها و پیشنهادها استقبال کنید. به دنبال «بهترین پیشنهاد» نباشید و روی روند تولید ایده ها متمرکز شوید. کاری به نتایج و یا ارزیابی ها نداشته باشید.